propozicevc-ssk-slatiny-2017 | Střelba Morava - Broková střelnice Brno