I. KZR 2021_Časový plán SKEET | Střelba Morava - Broková střelnice Brno