Činnost ČSS – 2014 | Střelba Morava - Broková střelnice Brno