210420-vyjadreni_brokove_komise_k_soutezim_2021 | Střelba Morava - Broková střelnice Brno