I. KZR 2021_Časový plán TRAP | Střelba Morava - Broková střelnice Brno