Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku2 | Střelba Morava