přítomnost presidenta ČSS | Střelba Morava - Broková střelnice Brno